STEG 1

steg-1Grundutbildningen, som startar en gång per år, avser att ge en allmän översikt över kognitiva- och beteendeterapeutiska grunder, teoribildningar och praktiska tillämpningar, kognitiv syn på psykopatologi, utvecklingspsykologi, samt olika psykoterapeutiska metoder, alltifrån kognitiv beteendeterapi, familjeterapi, Schematerapi, Acceptance and Commitment Therapy (ACT), Mentaliseringsbaserad terapi (MBT) m.m.

Utbildningen ger även en orientering i vetenskapsteori och forskningsmetodik, samt i etiska frågor. Utbildningen omfattar egna studier, praktiska övningar, eget terapeutisk arbete under handledning, samt skriftliga tentamensuppgifter både individuellt och i grupp. Ett mindre uppsatsarbete i slutet av utbildningen ingår också. Anmälan kan göras online genom formuläret, nedan.

Den nya utbildningen från höstterminen 2016 är på fyra terminer och den teoretiska delen omfattar föreläsningar en dag varannan vecka. Från och med termin två tillkommer en halv dag (4,5 timmar) varannan vecka för handledning med utbildningsklienter. Handledning omfattar sammanlagt 120 timmar i grupp (3-4 personer)

Den fjärde terminen kommer helt att gå i ACT (Acceptance and Commitment Therapy) teori, konceptualisering och klinisk tillämpbarhet. Läs mer om detta under ACT.

Examinator

Andreas Larsson, leg psykolog, leg psykoterapeut, PhD

Kursansvariga

Paul Schlette, Leg psykolog, leg psykoterapeut, Aukt. Kognitiv psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi
Monika Johansson, KBT-terapeut
Jonas Carlberg, KBT-terapeut

Upplysningar

Paul Schlette: 070-609 46 69
Monika Johansson: 076-799 40 18
Jonas Carlberg: 070-756 45 02

Mail: ckpt@ckptsormland.se

Vi förbehåller oss rätten att ställa in utbildningen med kort varsel om deltagarantalet inte når upp till de krav som ställs för att kunna genomföra utbildningen på ett tillfredsställande sätt.

Plats

Vegagatan 8, vid Odenplan i Stockholm

Utbildningens genomförande

Det teoretiska momentet kommer att ligga på en heldag 09:00 – 16:00 varannan vecka, under utbildningens samtliga fyra terminer. Handledning på eget patientarbete i mindre grupp sker termin 2 och 3.

Kostnad för utbildningen

Terminsavgift: 25000 kr per termin. 25% moms tillkommer.

OBS! Vi tar ej emot nya anmälningar under 2020.

Anmälan

Intresseanmälan till distansutbildning i grundläggande psykoterapiutbildning (steg 1) med inriktning KBT/ACT.

Anmälningsblankett
* Obligatoriskt fält