KBT

kbtOrienteringskursen i kognitiv- och beteendeinriktad psykoterapi (KBT) omfattar 50 timmar.

Kursen presenterar terapeutiska modeller och tekniker för de viktigaste områdena såsom depression, olika ångesttillstånd, personlighetsstörningar och psykoser. Teori och tekniker grundar sig på en kognitiv beteendeterapeutisk referensram. Timmarna fördelas på 40 timmar undervisning; föreläsningar, videodemonstrationer och grupparbeten, och 10 timmar självstudier.

Orienteringskursens syfte är att dels vara det första obligatoriska steget i kognitiv beteendeterapiutbildning, samt att upplägget skall vara sådant, att det omgående skall gå att praktisera de vunna kunskaperna på de studerandes respektive arbetsplatser. Anmälan kan göras online genom formuläret, nedan.

Kursens innehåll

Historik med relevant psykologi och jämförelser med andra psykoterapeutiska modeller. Det kognitiva beteendeterapisamtalets karaktär. 

Genomgång av grundbegrepp såsom;
– Säkerhetsbeteenden
– Automatiska tankar
– Tankeförvrängningar
– Livsregler
– Grundantagande 

Den kognitiva beteendeterapins tillämpbarhet vid olika typer av störningar, exempelvis; 
– Ångestsyndrom
– Social fobi
– Förstämningssyndrom
– Tvångssyndrom
– Personlighetsstörning
– Dubbeldiagnos
– Psykotisk störning

Konceptualiseringsmodeller och olika skattningsskalor.

Kognitiva beteendetekniker och kognitivt förhållningssätt.

Gruppövningar.

Efter genomgången kurs erhåller den studerande ett diplom som intygar att man gått det första obligatoriska steget i kognitiv beteendeterapiutbildning. Intyget ger behörighet att söka grundutbildningen (steg 1), eller legitimationsgrundande utbildning (steg 2) om sökande redan har grundutbildning med annan inriktning.

Tiderna för veckan

Måndag 09:00 – 16:00
Tisdag 08:30 – 16:00
Onsdag 08:30 – 16:00
Torsdag 08:30 – 16:00
Fredag 08:30 – 15:00

Upplysningar

Paul Schlette: 070-609 46 69
Rolf Risberg: 070-512 66 70

Plats

Vegagatan 8, vid Odenplan i Stockholm

Kostnad för utbildningen

8 000 kr + moms

Anmälan

Anmälan till orienteringskurs i KBT.

Anmälningsblankett
* Obligatoriskt fält