ACT

actSyftet med utbildningen är att ge en fördjupad teoretisk och praktisk kunskap om Acceptance and Commitment Therapy (ACT). Målet med utbildningen är att träna deltagarnas terapeutiska förmågor så att de skall vara kompetenta att integrera ACT i sitt vardagliga arbete med klienter. De skall även efter kursen kunna ha en fördjupad kunskap i Relational Frame Theory (RFT), beteendeanalys och funktionell kontextualism, som är den teoretiska och filosofiska basen för ACT. Anmälan kan göras online genom formuläret, nedan.

Utbildningens genomförande

Kursen är uppdelad i 2 moduler där den första integrerar teoretisk kunskap med terapeutfärdigheter och den andra modulen fokuserar på den praktiska delen. Totalt 8 kurstillfällen. Under utbildningen kommer teori och praktik varvas mellan föreläsning, praktiskt arbete och teoretiska reflektioner.

Upplysningar

Paul Schlette: 070-609 46 69
Jenny Berg: 070-433 87 83

Plats

Vegagatan 8, vid Odenplan i Stockholm

Utbildningsledare

Andreas Larsson, Fil. Dr, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, handledare
Tobias Lundgren, Fil. Dr, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, handledare

Kostnad för utbildningen

25 000 kr + moms

OBS! Vi tar inte emot nya anmälningar för 2020.

Anmälan

Anmälan till ACT-utbildning.

Anmälningsblankett
* Obligatoriskt fält