UTBILDNING

handledningCentrum för Kognitiv psykoterapi Sörmland är ett utbildningscentrum med kognitiv psykoterapeutisk inriktning.

Föreståndarna har utbildats i Umeå och har lång erfarenhet av utbildning, kliniskt psykoterapeutiskt arbete och forskning.