UTBILDNING

handledningCentrum för Kognitiv psykoterapi Sörmland är ett utbildningscentrum med kognitiv psykoterapeutisk inriktning. Grundutbildningen i KBT steg 1 följer de normer och riktlinjer som socialstyrelsen tidigare hade för en grundutbildning i KBT steg 1.

Föreståndarna har lång erfarenhet av utbildning, kliniskt psykoterapeutiskt arbete och forskning.

Grundutbildning i psykoterapi med kognitiv- och beteendeterapeutisk inriktning (steg 1), omfattar fyra terminer.

Utbildning i Acceptance and Commitment Therapy (ACT), omfattar 13 tillfällen.