UNGA VUXNA

Psykoterapi för UngaVuxna (16-22 år) enligt ”10 gånger metod”

Vi erbjuder psykoterapi för UngaVuxna enligt en väl utarbetat och utvärderat metod, arbetat fram i Nyköping med projektet ”Ung Idag”, och innehåller 10 samtal. Dessa 10 samtal följer en väl strukturerad arbetssätt alltifrån konkret probleminventering, målformulering, användande av metaforer,  i samarbete med en aktiv kognitiv beteendeinriktad psykoterapeut. Vi arbetar under dessa 10 samtal med klassisk kognitiv beteendeterapi samt inslag av ACT (Acceptance and Committment Therapy) tekniker. I slutet av kontakten (samtal 9-10) gör vi en gemensam sammanfattning, utvärdering och åtgärdsprogram för tiden efter terapin.

Kostnad för 10 samtal: 8 000 kr.

Kontakta Paul Schlette: 070-609 46 69