Grundläggande Psykoterapiutbildning (Steg 1): 31 Augusti 2016

Vi välkomnar nya sökande till vårens steg 1-utbildning med kognitiv- och beteendeinriktad psykoterapi, som startar onssdag 31 augusti 2016. För information och anmälan, klicka här.

Grundutbildningen, som startar varje vår- och hösttermin, avser att ge en allmän översikt över kognitiva- och beteendeterapeutiska grunder, teoribildningar och praktiska tillämpningar, kognitiv syn på psykopatologi, utvecklingspsykologi, samt olika psykoterapeutiska metoder, alltifrån kognitiv beteendeterapi, familjeterapi, gruppterapi.