Kursstart för KBT Steg1 den 29/8 2018

Vi välkomnar nya sökande till höstens steg 1-utbildning med kognitiv- och beteendeinriktad psykoterapi, som startar onsdag 29 augusti 2018. För information och anmälan, klicka här.

Grundutbildningen, som startar varje vår- och hösttermin, avser att ge en allmän översikt över kognitiva- och beteendeterapeutiska grunder, teoribildningar och praktiska tillämpningar, kognitiv syn på psykopatologi, utvecklingspsykologi, samt olika psykoterapeutiska metoder, alltifrån kognitiv beteendeterapi, familjeterapi, gruppterapi.