ROLF RISBERG

Rolf

Leg. Psykolog | Leg. Psykoterapeut

T: 070-850 85 20

Kostnad för behandling

Individualterapi: 1300 kr/50 minuter
Parterapi: 1500 kr/60 minuter

Jag är verksam på Egil Linges mottagning på Sveavägen 74, i Stockholm samt på CKPT Sörmlands mottagning på Vegagatan 8, i Stockholm. Jag arbetar även som psykoterapeut inom landstinget i Sörmland. Vidare är jag föreståndare för ett utbildningsinstitut för grundläggande psykoterapiutbildning (steg 1) i Nyköping och Stockholm. I dessa arbetsuppgifter ingår, förutom administration också föreläsningar och handledning av elever. Jag har även uppdrag åt olika verksamheter, främst inom landstingsvärlden med verksamhetshandledning.

Jag har följande utbildningar: Psykologexamen 1987. Steg 1 kognitiv inriktning 1991. Steg 2 kognitiv inriktning 1994. Psykoterapihandledare med kognitiv inriktning 1997. Samtliga kognitiva utbildningar gick jag på Svenska institutet för kognitiv terapi under ledning av professor Carlo Perris.

Som föreståndare för grundläggande psykoterapiutbildning och även i yrkesrollen som psykolog/psykoterapeut har jag en skyldighet att hålla mig uppdaterad kring aktuell forskning och litteratur. Jag läser mycket och försöker också i mån av tid besöka någon kongress för att ta del av andras erfarenheter och få nya kontakter.

Jag har en bred erfarenhet av arbete med människor i alla åldrar och med alla slags problem. Det betyder exempelvis depressiva besvär, ångestproblematik, utmattningssyndrom, kriser, relationsproblem, neuropsykiatriska funktionshinder etc. Jag har arbetat terapeutiskt på olika nivåer inom psykiatrin sedan mitten av 70-talet. De första åren mycket utifrån miljöterapeutiska principer samt med gruppterapi. Som färdig psykolog arbetade jag under några år utifrån psykodynamisk inriktning. Från 1991 och framåt har min huvudsakliga inriktning varit kognitiv.