PAUL SCHLETTE

Leg. Psykolog | Leg. Psykoterapeut

Handledare och lärare i Psykoterapi

Kontaktuppgifter

Telefon: 070-609 46 69

Email: paul.schlette@telia.com

Kostnad för behandling

Individuell terapi: 1300 kr/50 min

Parterapi: 1500 kr/60 min

Var ligger min mottagning?

Jag är verksam på CKPT Sörmlands mottagning på Vegagatan 8, i Stockholm. Jag arbetar även på egen privatmottagning i Nyköping. Vidare är jag föreståndare för ett utbildningsinstitut för grundläggande psykoterapiutbildning (steg 1) i Stockholm, samt har olika handledningsuppdrag åt både landsting och kommun.

Utbildning

Min grundutbildning är psykolog och den inriktning jag valt i mitt psykoterapeutiska arbete är utifrån den kognitiva och beteendeterapeutiska teoribildningen. Jag fick min psykologlegitimation år 1993 (Umeå Universitet) och min psykoterapeutlegitimation år 1997 (Psykiatriska Universitetssjukhus i Umeå). Under höstterminen 2010 blev jag färdigutbildad handledare och lärare i psykoterapi (Linköpings Universitet). Jag är medlem i Svenska föreningen för kognitiva och beteendeinriktade terapier.

Klientkategorier

Mitt yrkesverksamma liv har jag mest arbetat med människor med varierande problematik, allt ifrån depressiva, ångest symtom till krisbearbetning och relationsproblem både i grupp, par och individuellt. Jag har även arbetat med klienter med svåra personlighetsproblem under långa behandlingsperioder både inom ramen för behandlingshemsarbete men även inom öppenpsykiatrisk vård och privat mottagningsverksamhet.

Hur ser en typisk arbetsdag ut?

Min arbetsdag börjar oftast kl 09.00 oavsett om jag befinner mig i Nyköping eller Stockholm. Däremot varierar slutet på arbetsdagen från dag till dag, vissa dagar slutar jag senare (kl 20.00) och andra slutar jag tidigare beroende på om jag har psykoterapisamtal eller handlednings/utbildningsuppdrag. Jag tycker att det är viktigt att hålla en balans mellan klientarbete och handledning/utbildning för att bibehålla närvaro och engagemang.

Lite om mig själv

Jag är ursprungligen från Holland och bott i Sverige sedan 1973, är gift, fyra vuxna barn och boende i Nyköping. Har i 24 års tid bott i Umeå där jag också utbildat mig innan jag flyttade till Nyköping. Är mycket intresserat av fotboll, musik (spelar själv gitarr) och reser gärna till varmare breddgrader.

Eftersom jag är mycket intresserad av forskning och utveckling inom psykologi och medicin, så försöker jag hålla mig uppdaterad inom olika områden rörande psykoterapimetoder såsom ACT, (Acceptance and Commitment Therapy), Schematerapi, Anknytningsterapi/teori, MBT, (Mentaliserings Baserad Terapi), m m, diagnostik och utbildning. Främst är det i form av litteraturstudier men även deltagande i kurser, workshops och kongresser.