Kursstart för KBT steg 1 den 5 februari 2020 – anmälan öppen

Vi välkomnar nya sökande till steg 1-utbildning 2020 med kognitiv- och beteendeinriktad psykoterapi, som startar onsdag 5 februari 2020. För information och anmälan, klicka här.

Grundutbildningen avser att ge en allmän översikt över kognitiva- och beteendeterapeutiska grunder, teoribildningar och praktiska tillämpningar, kognitiv syn på psykopatologi, utvecklingspsykologi, samt olika psykoterapeutiska metoder, alltifrån kognitiv beteendeterapi, familjeterapi, gruppterapi. Grundutbildningen i KBT steg 1 följer de normer och riktlinjer som socialstyrelsen tidigare hade för en grundutbildning i KBT steg 1.