NIKO LAINE

Bakgrund:
Jag har en universitetsexamen med psykologi som huvudämne. Min psykoterapeutiska inriktning utgår från den kognitiva och beteendeterapeutiska teoribildningen. Jag erhöll min psykoterapilegitimation år 2004 och blev färdig handledare och lärare i psykoterapi via studier på Linköpings universitet 2010. Dessförinnan har jag arbetat inom akutpsykiatri i flertalet år.

Inriktning:
Jag har sedan 15 år intresserat mig mycket för klienter som har trauman i sin bakgrund. Jag har i samband med det arbetat i tunga konfliktområden internationellt. Många tror dock att trauman enbart uppstår vid svåra händelser som övergrepp och våld men trauman kan även handla om bristande förmåga hos vår vårdnadshavare att se oss.

Trauma kan uttrycka sig på många olika sätt. Det gemensamma för trauman är att det hindrar oss ifrån att leva det liv vi vill leva. Detta är inte alltid lätt att själv upptäcka samband mellan händelser tidigare i livet och reaktioner vi har idag. Jag har detta som en central utgångspunkt i mitt psykoterapeutiska arbete.
Jag lärde mig att arbeta systematiskt och praktiskt med anknytningsteori i slutet på 90-talet, från Mary Main och hennes forskningsteam i Toronto i Kanada. Detta präglar min utgångspunkt i mitt psykoterapeutiska arbete och min ståndpunkt är att varje människas lidande är individuellt och kan inte mätas med någon annans.

Fortbildning:
Jag håller mig liksom de flesta psykoterapeuter uppdaterad genom litteratur, att delta i konferenser samt att ha en god och tät kontakt med kunniga kollegor jag lärt känna internationellt.

Välkomna att kontakta mig.
Pris per session 1100 kr.
Mob.nr 0734-163404

Niko Laine
Leg. psykoterapeut och handledare i kognitiv psykoterapi
Head Office:
Kris och Traumacentrum Sörmland
Vegagatan 8, Stockholm
Local Office:
NGO Tabish Org.
Jalalabad Road
Kabul city, Afghanistan
Cell. in Sweden, +46-734-163404
www.ktcsormland.se