MONIKA JOHANSSON

KBT & ACT- terapeut, Psykosyntes samtalsterapeut

T: 076-799 40 18

Kostnad för behandling
Individualterapi: 950kr/45 minuter.
Parterapi 1400kr/60 minuter.

Jag erbjuder individualterapi, parterapi, familjeterapi och behandlar allt som har med relationer att göra, alltid med hög tillgänglighet och personligt engagemang. Förutom relationsterapi erbjuder jag KBT-behandling vid depressioner, ångesttillstånd, kriser mm. Terapin lägger grunden till att du ska kunna leva ett känslomässigt väl fungerande liv. I samtalen möter jag dig varmt och nyfiket för att vi tillsammans skall skapa klarhet i vad som hindrar dig från att leva ett mer tillfredställande liv utifrån dina önskningar.

Hur långvarig är en typisk terapi?

Vi träffas en första gång för att du ska kunna känna efter om jag är rätt terapeut för dig och jag ska se om jag kan hjälpa dig på bästa sätt. Efter 1-3 samtal gör vi en plan för hur vi tillsammans ska kunna hjälpa dig mot ditt mål.

Givetvis beror det på vad du har för problematik men oftast kan man nog säga att man kommer en lång väg på 10-15 samtal men ibland krävs det längre terapier som upp till ett år. Vid individuella samtal brukar jag rekommendera att man kommer varje vecka för att senare eventuellt glesa ut.

Som terapeut har jag tystnadsplikt. Jag håller mig uppdaterad på aktuell forskning och litteratur. Arbetet utgår från Socialstyrelsens riktlinjer för att säkerställa en kvalitativ vård och behandling. Jag har regelbunden handledning av Leg. Psykoterapeut i patientarbetet. I övrigt är jag medlem i Svenska föreningen för kognitiva och beteendeinriktade terapier (sfKBT).

Jag har följande utbildningar

Handledare-/lärarutbildning I HumanNova.
Acceptance and Commitment Therapy, (ACT) –utbildning, I Centrum för kognitiv psykoterapi Sörmland/Stockholm.
Kognitiv psykoterapi –utbildning I Centrum för kognitiv  psykoterapi Sörmland/Stockholm.
Psykosyntes samtalsterapeut –utbildning I HumaNova.
Filosofi kandidatexamen I Stockholms universitet. Ekonomi Magisterexamen I Stockholms universitet.