MIRIAM WALDEN

KBT- terapeut, grundutbildad vid CKPT Sörmland
Beteendevetare
Utbildad i schematerapi vid CBTI
Utbildad  i ACT och Mindfulness

Kontaktuppgifter
E-mail: miriam.walden@kbtnordic.se
Mobil: 0702-43 63 44
Medlem i Svenska föreningen för kognitiva och beteendeinriktade terapier (sfKBT)

Kostnad för behandling
Privatperson: 800 kr (50 min)
Par: 1200 kr (60 min)
Företag/organisationer: enligt offert

Om mig och behandlingen
Jag är verksam som KBT-terapeut på Vegagatan 8 intill Odenplan i Stockholm. I botten är jag Beteendevetare och har en bakgrund som behandlare inom psykiatrin samt som handledare för grupper, psykosocialt stöd och chefsstöd i organisation och på företag. Jag är idag även verksam som kurator på en grund- och gymnasieskola i Stockholm.

Jag har lång erfarenhet av att arbeta med frågor som rör stress och relationssvårigheter och har särskild kompetens avseende ätstörningar och neuropsykiatriska diagnoser. 

Det kan finnas många anledningar till att man inte mår bra och vill söka hjälp. Det kan handla om låg självkänsla, oro, ångest, nedstämdhet, liten livsglädje eller problem att hantera sina relationer. Kanske har du drabbats av en livskris, känner dig ensam eller upplever en oförklarlig tomhet. Då kan du behöva hjälp för att kunna komma vidare och bryta negativa tanke- och beteendemönster. Terapi skapar en grund för att kunna läka och är ett sätt att ta reda på hur du fungerar och vad du behöver utveckla hos dig själv för att kunna vara tillfreds och leva ditt liv fullt ut. Terapin hjälper dig att förstå, se mönster och ger dig nya verktyg och du kan så småningom uppleva ditt liv annorlunda.

För mig som terapeut är närvaron i mötet med dig som klient central och det psykoterapeutiska arbetet utgår alltid från varje klients individuella behov, problematik, förutsättningar och intresse. En individuell behandlingsplan utformas med målformuleringar och förslag på vilka metoder som bedöms lämpliga för varje individ. Metoder som kan användas är KBT, Schematerapi, Mindfulness och ACT.