MAGNUS EKSTRAND

KBT-terapeut, Case manager, Socialpedagog

Kontaktuppgifter

Tfn: 070-349 79 55

E-post: magnus.ekstrand.kbt@gmail.com

Kostnad för behandling

Individualterapi: 800kr/45 min

Par-terapi: 1100kr/60 min

Om terapin

Kognitiv beteendeterapi, KBT, är en terapimetod som bygger på vetenskaplig forskning och som till stor del är evidensbaserad. KBT fungerar inom flera områden. Det kan handla om depression, nedstämdhet, livskriser, olika former av ångestproblematik eller dålig självkänsla, oro, svårigheter i relationer hemma eller på jobbet.

Vi börjar med att försöka begripliggöra hur svårigheterna ser ut och hur de har uppkommit. Efter att ha formulerat en målsättning med terapin börjar det gemensamma arbetet med att identifiera hur tankar, känslor och beteenden hänger ihop och hur de påverkar varandra. Ofta handlar det om tankemönster som får negativa konsekvenser. Fokus ligger mycket på här och nu men vi utforskar även kopplingar tillbaka i tiden. Hemuppgifter ingår ibland. Genom mer kunskap om dig själv och genom övning kan du bryta negativa mönster och förändra din livssituation. En terapi brukar omfatta ca 10 till 15 samtal men kan vara både kortare och längre.

Om mig

Jag är utbildad KBT-terapeut, Case Manager och Socialpedagog. Som KBT-terapeut har jag regelbunden handledning av legitimerad psykoterapeut och mitt arbete utgår ifrån Socialstyrelsens riktlinjer för att säkerställa kvalitativ vård och behandling. Jag är även medlem i svenska föreningen för kognitiva och beteendeinriktade terapier (sfKBT).

Jag har flera års erfarenhet av psykosocialt arbete med barn, unga och vuxna, både enskilt och i grupp. Jag har även erfarenhet av att jobba i både offentlig och privat sektor.

Om du är intresserad av att boka tid eller vill veta mer är du välkommen att kontakta mig!