KATARINA PANTIC

KBT & ACT terapeut, socionom

Tfn: 076 098 34 98
E- post: katarina.juni@hotmail.com

Kostnad för behandling: 
Individuell terapi: 800/ timme.

Känner du att livet utmanar dig mer än vad du klarar av att hantera på egen hand? Känner du att du fastnat i en ond cirkel av ett oönskat tanke- och beteendemönster? Grubblar du mycket över det som har varit? Då är terapi rätt väg att gå för att få till en förändring.

Jag erbjuder individuell KBT och ACT terapi med fokus på anknytning. Grunden för terapin är ett tydligt och effektivt arbetssätt där vi tillsammans diskuterar dina förväntningar och sätter upp mål. Innehållet i terapin ska bygga på allians, ömsesidig kommunikation och respekt. Terapin inleds med att du får berätta din unika historia och vad du behöver få hjälp med. Därefter planerar vi och utvärderar terapin tillsammans i syfte att du ska närma dig dina mål.

Vem är jag? 
Jag är socionom med grundläggande psykoterapiutbildning. Idag jobbar jag som kurator där jag har en stödjande och vägledande roll. Jag har mångårig erfarenhet av att jobba med utsatta människor.  Som terapeut är jag lyhörd och genuint engagerad. Jag lägger stor vikt vid att du ska känna dig trygg, omhändertagen och sedd för den du verkligen är.

I mitt arbete som terapeut håller jag mig ständigt uppdaterad inom aktuell forskning och litteratur.

Som terapeut har jag tystnadsplikt. I arbetet följer jag Socialstyrelsens riktlinjer för att säkerställa en kvalitativ behandling. Jag har också egen handledning varannan vecka av en legitimerad psykoterapeut.

Hur länge pågår samtalsterapin?
Hur länge samtalsterapin pågår är väldigt individuellt. Vanligtvis kommer man långt på 10 – 15 samtal, ibland färre, ibland fler. Se därför gärna samtalsterapi som ett personligt projekt och en långsiktig investering i att komma närmare ditt innersta väsen.

Har du frågor är du välkommen att kontakta mig!

Väl mött,
Katarina Pantic.