JENNY FUXE

Jenny Fuxe, KBT-terapeut
070-5681338
jenny.fuxe@kbtvega.se
www.kbtvega.se

Utbildad vid Centrum för kognitiv psykoterapi, steg 1
Studerat schematerapi vid Svenska institutet för kognitiv psykoterapi 
Medlem i Svenska föreningen för kognitiva och beteendeinriktade terapier (sfKBT)

Pris: 800 kr / samtal
Par 1000 kr/ samtal

Varför terapi? Sviktande självkänsla, oro, ångest, utebliven livsglädje eller problem i dina relationer? Kanske har du drabbats av en kris som gör det svårt att hantera vardagen och som gör att du behöver hjälp med att förstå och komma vidare? Samtalsterapi skapar en grund för att läka.

KBT är en terapiform som strukturerat och målinriktat tittar på det som är problemet här och nu. Tankar, känslor och beteenden påverkar varandra och kan förklara mycket varför vi kan må dåligt. Men på samma sätt kan vi påverka dem så att vi kan må bra också. I  KBT är vi intresserade av problemlösning men det utesluter inte att vi försöker få en förståelse för vilka historiska händelser som kan påverka oss i nuet. KBT har ett starkt forskningsstöd för många olika sorters problematik, såsom lättare depression, ångest och fobier.

Samtalsterapin, så går det till

 Hur många samtal som behövs är individuellt. Det beror på livssituation och problematik. Vid en genomsnittlig korttidsterapi träffas man ca 12 – 15 gånger. Varje samtal är ca 50  min. Ibland behöver man träffas fler gånger, ibland färre. Efter 2 – 3 inledande samtal lägger vi upp en plan för terapin, bland annat sätter vi upp delmål som vi utvärderar regelbundet. I KBT ingår även hemuppgifter och arbete mellan samtalen, som vanligtvis sker en gång i veckan. 

Min bakgrund: Är utbildad vid Centrum för kognitiv psykoterapi. Förutom att jag driver KBT Vega har jag sedan ett år tillbaka varit verksam som KBT- terapeut på Valsta vårdcentral nära Sigtuna. Har också en lång erfarenhet av samtalsstöd för ensamkommande barn- och ungdomar. Jag har tidigare sedan 20 år tillbaka arbetat som redaktör på TV4 och SVT med program som Rapport Morgon, Go'kväll, Nyhetsmorgon, Malou Efter 10 och Vardagspuls, där mitt fokus har varit på ämnen som psykologi, hälsa och relationer.

Varmt välkommen att höra av dig om du vill veta mer eller boka tid för ett första möte! 
Läs mer: www.kbtvega.se