ANNA LACOURT

KBT-terapeut  och  ACT-terapeutAnnaLacourt
Familjeterapeut
Föräldracoach

0736-747496
anna.lacourt@gmail.com

Kostnad för behandling
Individuell terapi: 800 kr/45 min
P​arterapi: 1150 kr/60 min
Familjeterapi: 1150 kr/60 min

Jag är verksam på Centrum för Kognitiv Psykoterapis mottagning på Vegagatan 8 i Stockholm samt i Eskilstuna.

Jag tar emot vuxna, barn/ungdomar, familjer eller par för samtalsterapi. 
Jag har särskild kompetens och erfarenhet avseende familje/relationsproblematik, barn/tonårsfrågor, missbruksbehandling samt omfattande erfarenhet av att möta personer med neuropsykiatriska funktionshinder.

Sedan 2001 har jag varit yrkesverksam inom privat vård där jag framförallt har arbetat med missbruksproblematik, neuropsykiatriska diagnoser, depression, ångestproblematik, självskadebeteende, relationsproblem samt ätstörningar i samtal och behandling.

Känner du dig nedstämt eller deprimerad?
Dras du med oro och ångest eller lider du av stress?
Vill du få ihop din vardag bättre, förstå dig själv, dina känslor och reaktioner bättre?
Vill du ha ökad livskvalité?
Kanske har du tillfälliga problem, som du önskar samtala och reflektera kring?

Varmt välkommen att kontakta mig!

”Jag ska lyssna så att du vill prata och jag ska prata så att du vill lyssna”