ALIKI ANDERBERG

alikianderbergBeteendevetare, inriktning arbetspsykologi. Grundutbildad psykoterapeut med KBT-inriktning samt schematerapeut.

Telefon: 070-5772993

E-post: a.kbtterapi@gmail.com

Individuell session: 750 kr

Erbjuder individuell terapi med KBT-inriktning men också utifrån schematerapi.

Under mina terapisamtal hjälper jag dig som till exempel upplever stress och nedstämdhet, oro eller svårigheter att hantera dina känslor. Många lever med smärta och sorg och med professionell hjälp kan du få verktyg för att må bättre med dig själv.

Jag drivs av att hjälpa människor att förstå sig själva. Under terapisamtalen arbetar vi tillsammans och du får insikter och verktyg som skapar förändring och värde i livet.

Jag arbetar även med samtalsterapi för att öka den mentala styrkan i samband med idrottsprestationer på både individ-, ledar- och gruppnivå. Genom att kartlägga, förstå och förändra kan vi också skapa välbefinnande och bättre prestationer.

Som beteendevetare med inriktning på arbetspsykologi har jag arbetat i många år med bland annat personbedömningar och med rekrytering inom polisväsendet samt IT- och teknikbranschen. Jag har också arbetat med några idrottslag i Stockholm.

Varmt välkommen att kontakta mig om du vill boka en tid eller veta mer!

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en form av psykoterapi där arbetet i terapin fokuserar på våra tankar, känslor och beteenden, hur de påverkar oss och hur vi kan påverka dem.
KBT passar de flesta eftersom metoden är flexibel och lätt kan anpassas till just dina problem och behov. Vi arbetar situationsbaserat, strukturerat och sätter upp mål för terapin.

Schematerapi har inslag av bland annat anknytningsteori, gestaltterapi, KBT och psykodynamisk teori. Skillnaden från traditionell KBT så har schematerapi bland annat större fokus på barndomserfarenheter. Schematerapi används framförallt vid djupare personlighets- och relationsproblematik. Vi kartlägger hur det har sett ut tidigare i livet. Vi fyller i olika formulär och använder oss av olika övningar.